جشن فارغ التحصیلی

تقویم آموزشی تابستان 97

کارت ورود به جلسه امتحان

اطلاعيه فوري

کارت ورود به جلسه امتحان نهايي پايان ترم نيمسال دوم 97-96

دانشجويان پس از تکميل پرونده دانشجويي و رفع نواقص و منحصراً با دريافت کارت ورود به جلسه امتحان امکان پذير مي باشد.

لطفاً جهت تکميل پرونده و رفع نواقص به بايگاني (خانم روزیطلب) مراجعه نماييد و به منظور تسويه حساب شهريه

حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه 97 اقدام نماييد.

ثبت نـام کـاردانی پیـــوسته 97

اطلاعيه سازمان سنجش

ثبت نـام کـاردانی پیـــوسته97

متقاضیان می توانند از تاریخ یکشنبه 06/03/1397 تا تاریخ شنبه 12/03/1397 به واحد آموزش مراجعه و جهت ثبت نام در سایت سازمان سنجش اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که پذیرش این گروه از دانشجویان صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی می باشد.

 

موسسه آموزش عالي پيشتازان

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند:

کلیه کلاسهای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری تا تاریخ 97/3/17 برقرار می باشد .بدیهی است عدم حضور دانشجویان تا تاریخ مذکور (17 خردادماه) غیبت غیرموجه بوده و طبق مقررات آموزشی برخورد خواهد شد.

امتحانات پایان ترم از تاریخ شنبه 97/3/19 الی 97/3/31 میباشد.

تعطیلات بین ترم موسسه

تعطیلات تابستانی موسسه از تاریخ 5 تیرماه الی 17 تیر ماه می باشد. جهت انجام امور اداری و آموزشی بعد از تاریخ فوق مراجعه نمایید

موسسه آموزش عالی پیشتازان

کاردان فني عمران

فرهنگی

مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی مؤسسه پیشتازان