رشته های موجود در موسسه

کلاسهای آقای دکتر خیر روز چهارشنبه11/2/98 و یکشنبه 15/2/98 برگزار  نمی گردد تاریخ جبرانی متعاقباً اعلام می شود.