رشته های موجود در موسسه

کلاس ساختمانهای فولادی و سازه های فلزی هر  هفته بجای یکشنبه ها،  روزهای شنبه ساعت 14 الی 16 در ساختمان قصردشت برگزار می گردد