اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

کلاس آز مهندسی نرم افزار استاد رفیعی روز چهارشنبه 18 مهر تعطیل می باشد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد