اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

کلاس جبرانی تنظیم شرایط محیطی 2 دکتر کشکولی سه شنبه 17 مهر ساعت 13 الی 15 در ساختمان مرکزی برگزار می گردد