اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

کلیه کلاسهای خانم عباسی پور در رشته حسابداری از تاریخ 8 مهر لغایت 12 مهر ماه تشکیل نمی گردد.