اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

کلاس زبان فنی استاد هنرور ساعت 11-13 در ساختمان مرکزی برگزار می گردد