رویدادها علمی

تصفیه خانه آب‬‎
باز دید از تصفیه خانه آب‬‎ شیراز
Read more

کارگاه ها و سمینارها

کارگاه محاوره انگلیسی در ...

کلیه کلاسهای رشته عمران  ( بجز کلاسهای کارگاهی ) از روز شنبه مورخ 7 مهر در ساختمان مرکزی قصردشت برگزار می گردد