اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

کلیه کلاسهای رشته عمران  ( بجز کلاسهای کارگاهی ) از روز شنبه مورخ 7 مهر در ساختمان مرکزی قصردشت برگزار می گردد