وام دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند متقاضیان دریافت وام دانشجویی از صندوق رفاه دانشجویی در نیمسال اول 97-98 جهت تشکیل پرونده یا ثبت درخواست حداکثر تا پایان مهرماه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه به ادرس http://bp.swf.ir و امور اداری موسسه مراجعه نمیاند.

دانشجویانی که متقاضی دروسی می باشند که ارائه نشده است، می توانند به مدیر گروه خود مراجعه  نمایند. در صورت به حد النساب رسیدن تعداد دانشجویان، دروس در حذف و اضافه ارائه می گردند.