اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

اطلاعیه مهم در مورد انتخاب واحد دانشجویان کاردانی و کارشناسی الکترونیک در ترم مهر 97

دانشجویان کاردانی و کارشناسی الکترونیک حتما قبل از انتخاب واحد فایل پیوست را مطالعه نمایند.