رویدادها علمی

تصفیه خانه آب‬‎
باز دید از تصفیه خانه آب‬‎ شیراز
Read more

کارگاه ها و سمینارها

کارگاه محاوره انگلیسی در ...

اطلاعیه مهم در مورد انتخاب واحد دانشجویان کاردانی و کارشناسی الکترونیک در ترم مهر 97

دانشجویان کاردانی و کارشناسی الکترونیک حتما قبل از انتخاب واحد فایل پیوست را مطالعه نمایند.