اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

کلاسهای استاد اشرافی در روز پنجشنبه 10 خرداد ماه تشکیل نمی گردد