قابل توجه کلیه دانشجویان و مراجعه کنندگان

به اطلاع می رساند قسمت اداری موسسه ( بجز کلاسهای ترم تابستان و دوره های آزاد ) از تاریخ شنبه 27 مرداد لغایت 30 مرداد به مدت 4 روز تعطیل می باشد.

مجددا تاکید می نماید کلیه کلاسهای ترم تابستان و دوره های آزاد در محدوده زمانی فوق دایر می باشد

کلاس جبرانی زبان تخصصی استاد هنرور ( دانشجویان گروه شنبه ) روز پنجشنبه مورخ 10 خرداد ساعت 13-11 در ساختمان مرکزی برگزار می گردد.