اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

کلاس جبرانی زبان تخصصی استاد هنرور ( دانشجویان گروه شنبه ) روز پنجشنبه مورخ 10 خرداد ساعت 13-11 در ساختمان مرکزی برگزار می گردد.