اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

کلاس جبرانی ریاضیات گسسته خانم ارسلانی پنجشنبه 10 خرداد ساعت 9 صبح ساختمان مرکزی برگزار می گردد