اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

کلاس جبرانی زلزله دکتر فولادی روز دوشنبه مورخ 7 خرداد ساعت 10-8:30 در ساختمان مرکزی برگزار می گردد