دانشجویان عزیز به اطلاع می رساند کلیه امتحانات بجای 8 صبح در ساعت 8:30 صبح برگزار می گردد

بجز امتحانات دروس عمومی در روزهای 7 و 8 بهمن ماه که همان ساعت 8 برگزار می گردد