وام دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند متقاضیان دریافت وام دانشجویی از صندوق رفاه دانشجویی در نیمسال اول 97-98 جهت تشکیل پرونده یا ثبت درخواست حداکثر تا پایان مهرماه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه به ادرس http://bp.swf.ir و امور اداری موسسه مراجعه نمیاند.

مباحث امتحان پایان ترم درس مقررات ملی :

امتحان به صورت جزوه باز و از مباحث  ذیل برگزار میگردد

1- مبحث اول، فصل اول

2- مبحث ششم ، فصول اول ، هفتم ، یازدهم

3- مبحث هشتم ، فصل سوم و پنجم

4- مبحث نهم ، فصول اول تا دوازدهم