وام دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند متقاضیان دریافت وام دانشجویی از صندوق رفاه دانشجویی در نیمسال اول 97-98 جهت تشکیل پرونده یا ثبت درخواست حداکثر تا پایان مهرماه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه به ادرس http://bp.swf.ir و امور اداری موسسه مراجعه نمیاند.

کلاس جبرانی درس مدیریت ساخت استاد مردانی

(جلسه اول)  

 چهارشنبه  29/9/96 ساعت 12-8

(جلسه دوم) 

چهارشنبه  6/10/96 ساعت 12-8