وام دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند متقاضیان دریافت وام دانشجویی از صندوق رفاه دانشجویی در نیمسال اول 97-98 جهت تشکیل پرونده یا ثبت درخواست حداکثر تا پایان مهرماه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه به ادرس http://bp.swf.ir و امور اداری موسسه مراجعه نمیاند.

کلاس جبرانی استاد میری

درس مقررات ملی ساختمان یکشنبه 3/10/96 ساعت 12-10

 درس آزمایشگاه بتن یکشنبه 26/9/96 ساعت 14:30-13