پیام تسبیت

بسمه تعالی

خواهر گرامی سرکار خانم پاسالاری

استاد محترم موسسه آموزش عالی پیشتازان

مصیبت وارده را به سرکار عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم طلب مغفرت ، و برا ی بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم

مدیریت ، کارکنان ، و اساتید موسسه آموزش عالی پیشتازان

قابل توجه کلیه دانشجویان در تمامی مقاطع

خواهشمنداست نسبت به رفع نواقص پرونده خود هر چه سریعتر

حداکثر تا 30/08/1396

اقدام نمایید.

در غیر اینصورت از ورود به جلسه امتحان پایان ترم ممانعت بعمل می آید و

هر گونه عواقب ناشی از آن، به عهده خود دانشجو می باشد.