از دانشجویانی که علاقه مند به "امور اجرایی روشنایی و نورپردازی "می باشند ، درخواست می شود به مدیر گروه الکترونیک آقای هنرور مراجعه نمایند .