پیام تسبیت

بسمه تعالی

خواهر گرامی سرکار خانم پاسالاری

استاد محترم موسسه آموزش عالی پیشتازان

مصیبت وارده را به سرکار عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم طلب مغفرت ، و برا ی بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم

مدیریت ، کارکنان ، و اساتید موسسه آموزش عالی پیشتازان

قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی با آقای مهندس الهی محصل اخذ کرده اند می رساند آخرین مهلت تحویل روز شنبه 96/5/14ساعت 10:30 صبح می باشد .