کلاس جبرانی دروس تحلیل سازه 2 و مکانیک ساختمان دکتر فولادی روزهای شنبه و سه شنبه ساعت 11-8 کلاس 35 برگزار می شود .