جشن فارغ التحصیلی

پرداخت شهریه

دانشجوی گرامی 

لطفا حداکثر تا تاریخ 97/3/8 نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایید.

امتحان پایان ترم دروس دینامیک، مقاومت مصالح و راه آهن در تاریخ 96/4/1 ساعت 8:30 صبح برگزار می گردد