جشن فارغ التحصیلی

پرداخت شهریه

دانشجوی گرامی 

لطفا حداکثر تا تاریخ 97/3/8 نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایید.

امتحانات در تاریخهای 96/3/24 و 96/3/28 طبق برنامه زمانی از قبل تعیین شده برگزار می گردد. ( بدون تغییر )