جشن فارغ التحصیلی

پرداخت شهریه

دانشجوی گرامی 

لطفا حداکثر تا تاریخ 97/3/8 نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایید.

 ساعت حضور مدیر گروه جناب آقای دکتر دستغیبی فرد پنجشنبه 1396/3/11 ساعت :  10:30