جشن فارغ التحصیلی

پرداخت شهریه

دانشجوی گرامی 

لطفا حداکثر تا تاریخ 97/3/8 نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایید.

کلیه کلاس های خانم شفیعی روز پنجشنبه 96/3/4 برگزار نمی گردد