کلیه کلاس های دکتر فولادی روز دوشنبه 96/3/1 در ساختمان 5 برگزار می شود .