جشن فارغ التحصیلی

پرداخت شهریه

دانشجوی گرامی 

لطفا حداکثر تا تاریخ 97/3/8 نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایید.

امتحان عملی پایان ترم شبکه کامپیوتری استاد کمالی سه شنبه 96/3/2 ساعت 18-16 ساختمان 5 برگزار می شود .