جشن فارغ التحصیلی

پرداخت شهریه

دانشجوی گرامی 

لطفا حداکثر تا تاریخ 97/3/8 نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایید.

کلاس جبرانی اصول مدارهای دیجیتال آقای هنرور روز چهارشنبه 96/3/3 ساعت 12-10 کلاس 36 برگزار می شود .