کلاسهای جبرانی دکتر فولادی روز شنبه 96/2/30 برگزار نمی شود .