جشن فارغ التحصیلی

پرداخت شهریه

دانشجوی گرامی 

لطفا حداکثر تا تاریخ 97/3/8 نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایید.

کلیه کلاسهای آقای صالحی روز پنج شنبه 96/2/28 برگزار نمی شود .