نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مراسم جشن فارغ التحصیلی نوشته شده توسط کارشناس آموزش 105
انتخاب واحد ترم تابستان نوشته شده توسط Super User 179
نام نویسی دروس پیشنهادی ترم تابستان نوشته شده توسط کارشناس آموزش 118
دروس ارائه شده در ترم تابستان 97 نوشته شده توسط کارشناس آموزش 308
عدم تشکیل کلاس استاد اشرافی نوشته شده توسط کارشناس آموزش 173
امتحان و تحویل پروژه درس عناصر و جزییات جبرانی استاد زارع زاده نوشته شده توسط Super User 150
امتحان و تحویل پروژه درس ترسیم فنی استاد زارع زاده نوشته شده توسط Super User 117
کلاس جبرانی زبان تخصصی استاد هنرور نوشته شده توسط Super User 130
کلاس جبرانی ریاضیات گسسته خانم ارسلانی نوشته شده توسط Super User 128
کلاس جبرانی زلزله دکتر فولادی نوشته شده توسط Super User 146