رشته های موجود در موسسه

  • معاونت آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

    • دکتر مهیار اردشیری

 

  • معاونت دانشجویی فرهنگی

    • حاج حمید مقامی

 

  • معاونت برنامه ریزی، توسعه وپشتیبانی

    • دکتر غلامحسین دستغیبی فرد