ریاست موسسه

نام و نام خانوادگی : محمد خیر

مدرک تحصیلی : دکتری

رشته تحصیلی : روانشناسی تربیتی

محل و تاریخ آخرین مدرک تحصیلی : استرلیا - دانشگاه ولنگنگ

درجه علمی : استاد

رزومه