قابل توجه کلیه دانشجویان و مراجعه کنندگان

به اطلاع می رساند قسمت اداری موسسه ( بجز کلاسهای ترم تابستان و دوره های آزاد ) از تاریخ شنبه 27 مرداد لغایت 30 مرداد به مدت 4 روز تعطیل می باشد.

مجددا تاکید می نماید کلیه کلاسهای ترم تابستان و دوره های آزاد در محدوده زمانی فوق دایر می باشد

موسسه آموزش عالی پیشتازان

با توجه به اینکه تعداد زیادی از دانشجویان پروپوزال خود را تحویل نداده اند جلسه دفاع پروپوزال در روز چهارشنبه کنسل می باشد. زمان بعدی اعلام می گردد

فرهنگی

مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی مؤسسه پیشتازان