قابل توجه کلیه دانشجویان و مراجعه کنندگان

به اطلاع می رساند قسمت اداری موسسه ( بجز کلاسهای ترم تابستان و دوره های آزاد ) از تاریخ شنبه 27 مرداد لغایت 30 مرداد به مدت 4 روز تعطیل می باشد.

مجددا تاکید می نماید کلیه کلاسهای ترم تابستان و دوره های آزاد در محدوده زمانی فوق دایر می باشد

موسسه آموزش عالی پیشتازان

آخرین مهلت برای تحویل پروپوزال روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 می باشد.

فرهنگی

مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی مؤسسه پیشتازان