موسسه آموزش عالی پیشتازان

 

شروع ثبت نام از تاریخ : 28/01/96

شروع دوره ها : شنبه 16/02/96

طول دوره (ساعت)

نام دوره

طول دوره (ساعت)

40

برنامه نویسی   PHP & MYSQL

1

50

ویرایش تصاویر و طراحی گرافیک با نرم افزار Photoshop

2

40

برنامه نویسیَAndroid

3

30

آموزش کاربردی Autocad

4

 

 

 

 

 محل ثبت نام : ساختمان مرکزی (خانم روزیطلب و خانم مطبوعی)

فرهنگی

مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی مؤسسه پیشتازان